Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνειο

Μια δημόσια αρχή.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνειο μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.