Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Γ.Ε.Ν.Ε.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση άνεργων ναυτικών και εργοδοτών να απλοποιήσουν την διαδικασία εύρεσης και αναζήτησης εργασίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.