Εθνικό Θέατρο

Εποπτευόμενοι Φορείς

Η μελέτη , η έρευνα και η σκηνική διδασκαλία και διάδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του αρχαίου δράματος , η σκηνική παρουσίαση και η ερμηνεία κλασικών έργων.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εθνικό Θέατρο μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.