Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εποπτευόμενοι Φορείς

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.