Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου

Εποπτευόμενοι Φορείς

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.