Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΘ.Α.Α.Ε.

H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και αποστολή της είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΘΑΑΕ α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ.

2 αιτήματα
Ο διεθνιστικός χαρακτήρας της πλήρους επιστημονικής υποβάθμισης
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση από George Arctouros στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, παρακαλείσθε όπως διερευνήσετε τις αιτίες που οδήγησαν στην μη απάντηση του αιτήματό...
Ακόμα δεν διορθώθηκε;

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;