Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΘ.Α.Α.Ε.

2 αιτήματα
Ο διεθνιστικός χαρακτήρας της πλήρους επιστημονικής υποβάθμισης
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση από George Arctouros στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στην Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, παρακαλείσθε όπως διερευνήσετε τις αιτίες που οδήγησαν στην μη απάντηση του αιτήματό...
Ακόμα δεν διορθώθηκε;

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;