Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΤ.Α.Δ.

Η αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ή περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της με γνώμονα τη μέσο-μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων, την κερδοφορία και την υλοποίηση επενδύσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.