Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Φ.Ε.Τ.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.