Επιτροπή Ανταγωνισμού

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΠ.ΑΝ.

Η διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την οικονομική ανάπτυξη.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.