Εθνική Λυρική Σκηνή

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΛΣ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Εθνική Λυρική Σκηνή μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.