Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.