Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΛΓΑ

Η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων , η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στην γεωργία καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή και προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας καλλιεργειών.

1 αίτηση
Πληρωμές αποζημιώσεων στον Δήμο Γορτυνίας από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021
Το αίτημα έχει σταλεί προς Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων από Thanasis Jannis στις .

Έχει αποσυρθεί από τον/την αιτούντα/-ούσα.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, σε ποιο σημείο βρίσκεται η καταβολή των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και ζωικού κε...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;