Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΚΚ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.