Δημόκριτος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

Αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος κέντρου ήταν η προώθηση της πυρηνικής έρευνας και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Μάλιστα μέχρι το 2004 λειτουργούσε ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος παρήγαγε δέσμες νετρονίων και ισότοπα που σπανίζουν στην παγκόσμια αγορά ραδιοφαρμάκων. Σήμερα οι δραστηριότητες του καλύπτουν μια σειρά από τομείς της επιστήμης και της μηχανικής.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δημόκριτος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.