Δημόκριτος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δημόκριτος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.