Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΕΙΠ 2

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.