Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Ε.Ι.Δ.Α.Δ.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.