Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1 αίτηση
Ο διεθνιστικός χαρακτήρας της πλήρους επιστημονικής υποβάθμισης
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας από George Arctouros στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στo Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, παρ'όλα αυτά ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνη...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;