Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΔΕΣΦΑ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.