ΔΕΠΑ Εμπορίας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ κατόρθωσε να υλοποιήσει το μεγάλο έργο της εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας , το 1988 , ως φορέα ανάπτυξης υποδομής και όλων των λοιπών πτυχών της βιομηχανίας του φυσικού αερίου .

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο ΔΕΠΑ Εμπορίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.