ΔΕΠΑ Εμπορίας

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται ΔΕΠΑ

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο ΔΕΠΑ Εμπορίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.