Δήμος Ρόδου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Ρόδου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

1 αίτηση
Επανασχεδιασμός νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ,Δήμου Ρόδου
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Δήμος Ρόδου από Χρυσοβαλαντης στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμος Ρόδου, Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;