Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.