Δήμος Πηνειού

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Πηνειού ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Πηνειού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.