Δήμος Οιχαλίας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Οιχαλίας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Οιχαλίας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.