Δήμος Κυθήρων

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Κυθήρων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

1 αίτηση
information on relocation to the island of Kythera
Το αίτημα έχει σταλεί προς Δήμος Κυθήρων από Frederick Okeya στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

My name is Fredrick from Kenya, East Africa and I am here requesting for information on relocation to the island of Kythera as a permanent residence....

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;