Δήμος Χαλανδρίου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Επιβολή προστίμου ύψους 2.000,00 ευρώ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Δήμος Χαλανδρίου από George Arctouros στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στον Δήμο Χαλανδρίου, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως, αν σύμφωνα με το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 14701/1-8-2012 έγγραφο...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;