Δήμος Γορτυνίας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

2 αιτήματα
Κοπη δέντρων στην Τ.Κ. Δάρα Αρκαδίας
Follow up έχει σταλεί στο Δήμος Γορτυνίας από τον/την Μαυριδης Γιάννης στις .

Έχει αποσυρθεί από τον/την αιτούντα/-ούσα.

Αγνοείστε το αίτημα μου με τίτλο «Κοπή δέντρων στην Τ.Κ Δαρα Αρκαδίας». Ο αρμόδιος Δήμος είναι αυτός της Τρίπολης. Με εκτίμηση, Μαυριδης Γιάννης
Καταλληλότητα του νερού της πηγής του Καλονερίου
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Δήμος Γορτυνίας από Thanasis Jannis στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμο Γορτυνίας, Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πλη...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;