Δήμος Γορτυνίας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Γορτυνίας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

1 αίτηση
Καταλληλότητα του νερού της πηγής του Καλονερίου
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Δήμος Γορτυνίας από Thanasis Jannis στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Δήμο Γορτυνίας, Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πλη...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;