Δήμος Γαύδου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Γαύδου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Γαύδου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.