Δήμος Γαλατσίου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Θέματα Ασφάλειας Λειτουργίας Κλειστού Γηπέδου "Μπαλόνι" στο ΠΑΛΑΙ
Το αίτημα έχει σταλεί προς Δήμος Γαλατσίου από Κωνσταντίνος Κοντώσης στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Στο χώρο του ΠΑΛΑΙ έχει κατασκευαστεί κλειστό γήπεδο τύπου"αεροϋποστηριζόμενων θόλων", το οποίο και χρησιμοποιείται τόσο από υπηρεσία του Δήμου Γαλατσί...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;