Δήμος Γαλατσίου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Θέματα Ασφάλειας Λειτουργίας Κλειστού Γηπέδου "Μπαλόνι" στο ΠΑΛΑΙ
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Δήμος Γαλατσίου από Κωνσταντίνος Κοντώσης στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Παρακαλούμε διαβιβάστε το στο πρόσωπο που διεξάγει τις αξιολογήσεις για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία Γράφω για να ζητήσω μια εσωτερικ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;