Δήμος Ηρακλείου 2

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Σύμβαση δήμου με τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου για παροχή δημοτικής συγκοινωνίας
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Δήμος Ηρακλείου 2 από X στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στ@ Μανουσάκης Δαυίδ, Το ονοματεπώνυμο μου είναι Βελιδάκης Νικόλαος. Επίσης λάβετε υπόψιν τα παρακάτω: Σχετικά με τον αριθμό τ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;