Δήμος Ήλιδας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Υποχρέωση απόδοσης τέλους 0,5%
Το αίτημα έχει σταλεί προς Δήμος Ήλιδας από ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Παρακαλώ ενημερώστε με εάν η υποχρέωση απόδοσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων επισιτισμού/εστίασης καταλαμβάνει και τα καταστ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;