Δήμος Ελευσίνας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Αίτημα Πληροφοριών - Πρόστιμα για Ακαθάριστα Οικόπεδα
Το αίτημα έχει σταλεί προς Δήμος Ελευσίνας από Μαυριδης Γιάννης στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

Ελπίζω να βρίσκεστε καλά. Επικοινωνώ μαζί σας για να υποβάλλω ένα αίτημα πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των οικοπέδων στην περιοχή σας, όσον αφορ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;