Δήμος Δυτικής Σάμου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Στατιστικά ανακύκλωσης
Απάντηση από Δήμος Δυτικής Σάμου στο Αντώνης Σβάρτς στις .

Αναμένεται ταξινόμηση.

Σε απάντηση των από 31/8/2022 με αριθ. πρωτ. 10669/5-9-2022 και 13/10/2022 με αριθ. πρωτ. 12900/14-10-2022 αιτημάτων σας θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;