Δήμος Ασπροπύργου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

2 αιτήματα
Αξιότιμε κύριε Μαυρίδη, σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 41013/21.07.2023 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας για τον έλεγχο των δια...
αναγνωρίζοντας τα οφέλη της καθημερινής ενημέρωσης του πολίτη για την ποιότητα του αέρα που αναπνέει, και έχοντας υπόψη την περιβαλλοντική υποβάθμιση τ...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;