Δήμος Αλμυρού

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αλμυρού ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αλμυρού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.