Δήμος Αλίμου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αλίμου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αλίμου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.