Δήμος Αλεξανδρούπολης

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αλεξανδρούπολης μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.