Δήμος Αλεξάνδρειας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Το μοναχικό τόξο μιας ρωμαϊκής γέφυρας της αρχαίας Εγνατίας
Αίτηση εσωτερικής διερεύνησης απεστάλει στο Δήμος Αλεξάνδρειας από George Arctouros στις .

Αναμένεται εσωτερική διερεύνηση.

Αγαπητέ/ή αρμόδιε/α στον Δήμο Αλεξάνδρειας, ζητώ εσωτερική υπηρεσιακή διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην από μέρους σας μη απάντηση του τεκμηριω...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;