Δήμος Αλαξάνδρειας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αλαξάνδρειας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.