Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.