Δήμος Αίγινας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αίγινας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αίγινας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.