Δήμος Αιγιαλείας

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αιγιαλείας μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.