Δήμος Αιγάλεω

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αιγάλεω ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αιγάλεω μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.