Δήμος Αγκιστρίου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αγκιστρίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αγκιστρίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.