Δήμος Αγίου Νικολάου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.