Δήμος Αγίου Βασιλείου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, της Περιφέρειας Κρήτης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αγίου Βασιλείου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.