Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αγιών Αναργύρων - Καματερού ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.