Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

1 αίτηση
Πρόστιμα σε ακαθάριστα οικόπεδα
Απάντηση από Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού στο Μαυριδης Γιάννης στις .

Πολύ εκπρόθεσμο

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ │ ╞══════...

Μόνο τα αιτήματα που έγιναν από το arthro5A.gr εμφανίζονται. ;