Δήμος Αγιάς

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αγιάς ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αγιάς μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.