Δήμος Αγαθονησίου

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αγαθονησίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αγαθονησίου μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.