Δήμος Αβδήρων

Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού

Ο Δήμος Αβδήρων ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Δήμος Αβδήρων μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.