Βαρβάκειo Ίδρυμα

Εποπτευόμενοι Φορείς, που επίσης λέγεται Β.Ι.

Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων της Βαρβακείου Σχολής και του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και άλλων Σχολών και η χορήγηση υποτροφιών σε άπορους νέους.

Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία που υποβλήθηκαν από αυτή την πλατφόρμα

Δεν έχει υποβληθεί κανένα Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων και Πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία στο Βαρβάκειo Ίδρυμα μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα.